Feng shui

luopan

Feng-shui je čínské umění staré několik tisíc let. Je jednou z podpůrných cest vedoucích k celkovému duševnímu a fyzickému zdraví.

První nejdůležitější cesta je dosahování moudrosti, tedy čistého vnímání toho, co je. Druhou cestou je výživa, která je stavebním kamenem našeho těla. Třetí cestou je pohyb, který naše tělo aktivizuje a povzbuzuje. Feng-shui spolu s fytoterapií, akupunkturou a psychoterapií jsou dalšími nezbytnými prostředky, které je nutné brát v úvahu pro šťastný život. 

V umění feng-shui existuje několik škol. V současnosti je nejvíce rozšířena škola "tvaru" a škola  "kompasu". Škola "kompasu" se dívá na každého jednotlivce samostatně a snaží se o nalezení pro něj nejvhodnějšího místa a směrů. Škola "tvaru" je starší a pracuje především s umístěním sídel a domů vzhledem k okolnímu tvaru krajiny, geopatogenním zónám a místnímu klimatu. Všímá si vlivů "tvarů" na člověka. Škola "tvaru" však především vychází z praktických zkušeností ověřených v běžném životě. Základem byl vždy "zdravý selský rozum" a po mnoho generací vypěstované intuitivní vnímání vlivu okolního prostředí.

Prvním úkolem při plánování domu je nalézt vhodný pozemek. Měl by ležet spíše na  jižním svahu, který je orientovaný ke slunci, pravidelného tvaru, ani na kopci, kde jsou příliš silné větry, ani v hlubokém údolí kde hrozí záplavy a během inverze se kupí jedovaté plyny, se zelenou vegetací a stromy, mimo geologické zlomy a industriální zóny. Je dobré, když za domem je vyvýšenina sloužící jako ochrana a před domem volné místo, které nám symbolicky umožňuje "jít vpřed" a mít prostor pro vlastní život.

Dalším základním úkolem je vhodné architektonické řešení domu (tvar, typ střech, oken, barevnost apod.) Doporučuji vybírat spíše pravidelné tvary, které navodí pocit harmonie. Můžete si vzít inspiraci z košatého stromu, který působí velmi harmonicky i přesto, že jeho jednotlivé větve nejsou v úplné symetrii. Můžete se projít ve staré a nové zástavbě a všimnout si tvarů střech, členění oken, říms a barev a vnímat jak na Vás působí.

Rozmístění a tvar jednotlivých pokojů hraje další velmi důležitou roli. Svůj dům si můžete pomyslně rozdělit podle světových stran a podle bližší (aktivní) a vzdálenější (pasivní) strany. Důležitý je hlavní vstup, který musí být prostorný a důstojný jak před domem, tak i v zádveří, aby Vás každý den, když se vracíte domů, vítal. Při jeho umístění je dobré se rozhodovat podle světových stran a vzhledem k příjezdové cestě, ulici.

Další místností je ložnice, ve které strávíme téměř třetinu života. Slouží k odpočinku a intimnímu životu partnerů. Měla by ležet v klidné části domu. Postel v rámci místnosti je vhodné umístit opět do "klidnější" části. Tedy ne přímo naproti dveřím a pod okna. Je to místo, které podporuje partnerství a tak je dobré tam umístit vhodné symboly, které nás budou podporovat.

Kuchyně nám dává potravu, která je pro nás jednou ze základních potřeb. V kuchyni je také oheň a kolem ohně se všichni rádi setkáváme. Kuchař by měl mít vždy dost místa a dobrý sporák umístěn tak, aby kuchař mohl být součástí dění.

Na severní stranu domu umístíme podpůrné místnosti jako je např. technická místnost, koupelna, spíž, kotelna, schodiště apod.