Měření elektromagnetických polí

Sluštice

Doporučené hodnoty dle standardu stavební biologe I a II 

Měření umělých elektromagnetických polí

Měření VF - Lambda fox RFA3
Měření NF - ME 3830B
Měření ionizačního záření - Geigerův–Müllerův počítač
Měření statických elektrických polí
V případě potřeby orientační měření hluku a osvětlení.

Měření bytu: 2000 Kč
Měření domu: 2500 Kč


Doporučená ochrana proti elektrickým a magnetickým polím

Domácnost

Ložnice - vyhněte se jakýmkoliv elektrickým nebo elektrotechnickým zařízením. Zapnuté přístroje zkracují snovou fázi spánku, což může mj. negativně ovlivnit paměť. Od zásuvek ležte nejméně 80 cm a přívodní kabely lampiček si pořiďte ve stíněné verzi např. CMFM nebo dodržte alespoň 80 cm vzdálenost.

Pořiďte si televizi s LCD displejem.

Spotřebiče vypínejte hlavním vypínačem, ne pomocí ovladače (stand-by), nebo ještě lépe celé ze zásuvky.

Nepoužívejte zářivky, ale klasické žárovky. Úspora energií ze zářivek je sice procentuálně vyšší, ale v celkovém souhrnu nákladů na energie tvoří zanedbatelnou část.

Nepoužívejte nízkonapěťové halogenové žárovky. Transformátor, který je nutnou součástí, vytváří silná magnetická a elektrická pole.

Nechejte si nainstalovat tzv. odpojovače sítě pro ložnice a dětské pokoje. Pokud není žádný spotřebič v provozu, automaticky vypnou připojení nízkého napětí. Po sepnutí spotřebiče se opět připojení obnoví. Lednička a další zařízení, která musí být stále v provozu, potřebují samostatný obvod.

U elektrických zařízení bez uzemnění zkontrolujte, zda je správně připojeno do zástrčky. Fáze musí být zapojena na straně vypínače. Jinak je napětí detekovatelné v celém přístroji. 

Pokud chcete používat Babyphone, umístěte jej alespoň ve vzdálenosti 2 metrů od dítěte a kupte značkový výrobek, který zapíná rádiové vlny pouze při křiku dítěte.

Pokud používáte elektrický sporák, tak ho umístěte min. 2 metry od klidových zón, nebo raději pokud je to možné, používejte plynový.

Používejte přírodní materiály (bavlněné záclony, palubky, korkové podlahy, přírodní linoleum, parkety. Podlahové krytiny je ovšem nutné ošetřit přírodními prostředky – olej, vosk atd.). Umělé hmoty a nátěry často vytváří statické pole.

Nepoužívejte bezšňůrové telefony v domácnosti. Pokud je to nutné, používejte pouze takové, u kterých základová stanice automaticky vypíná VF.

Používejte přístroje s uzemněním. Uzemnění samo tvoří ochranu kovových částí přístroje, které tak může stínit el. pole.

 

Zaměstnání

Při práci u počítače používejte LCD monitory.

Při práci u počítače pracujte na „směny“. Vyřiďte nutné úkoly na počítači a poté vypněte obrazovku a řešte úkoly, které nepotřebují počítač.

Veškeré přívodní kabely umístěte co nedále od Vašeho pracovního místa.

Používejte co nejvíce přírodních materiálů – dřevěné podlahy, dřevěná okna, bavlněné závěsy, kameny, rostliny apod.

 

Mobilní telefony

Využívejte bezdrátové hands free (hlasitý odposlech).

Vypínejte mobilní telefony na noc.

Pořiďte si telefon s nízkou hodnotou SAR.

Dobu telefonování zbytečně neprodlužujte.

Při telefonování bez hands free držte telefony nejlépe jeden centimetr od hlavy.

Nenoste mobilní telefony na těle.

Nepořizujte mobilní telefony dětem, případně poučte děti, aby telefon vypínaly a používaly jen v nutných případech.